2010 RODHOS

 
 Damerna  med rosor                                        Rodhos gamla stan

  
Rodhos gamla stan

  
Rodhos gamla stan

   
Rodhos gamla stan

  
Lagunen
Kolla tjuren

Denna parkering o badstrand försvinner vid vintertid blir vatten och en ö.

  

  

  
Kikki o Tommy                                        Evy o Kjell

  
Bilder från landsbygden

  
Vi bad om en stor stark och det blev det.

  

Kjell skall flyga                                              Kjell flyger

 

  

 

Jag går in för landning

  

Färdig med flygningen

 

 

TILLBAKA