FÖRENINGSUPPDRAG
som jag haft .
Hemvärnet Oskarström  Kassör
Evys släktförening  Ordförande i 3 år
FRO Halland Revisor  till  2005 -2009.
Halmstads Sändaramatörer   Revisor. 2005-2010.
FRO Halland Styrelseledamot 2009-2013.
FRO Halland Sekreterare 2011-2013.

NUVARANDE UPPDRAG

FRO-311 STYRELSELEDAMOT

HALMSTADS SÄNDARAMATÖRER STYRELSELEDAMOTFRO avd 311 Halmstad
Medlem år 2002-

Styrelseledamot 2004-
Sekreterare 2011-

FRO 31 Halland 
Medlem år 2002-

Halmstads Sändar Amatörer
Medlem 2002-
Revisor. 2005-2010 .
Sekreterare. 2010- 2012.
Vise Ordförande 2011-2012.
Ordförande 2012-
 

 

TILLBAKA